de stamrecht b.v.

De stamrecht B.V. is tot eind 2013 veelvuldig gebruikt om een gouden handdruk (ontslagvergoeding) fiscaal vriendelijk onder te brengen in de ‘eigen’ B.V. De schatting is dat er meer dan 10.000 stamrecht B.V.’s in Nederland zijn opgericht. Deze zgn. stamrechtvrijstelling is per 2014 afgeschaft en een stamrecht B.V. is niet meer mogelijk. Vaak wordt deze stamrecht B.V. gezien als een aanvullend spaarpotje i.v.m. een toekomstig pensioentekort.

Strengere controle door de Belastingdienst

De belastingdienst scherpt het toezicht op stamrecht B.V.’s steeds meer aan. De belastingdienst zal de komende jaren steeds beter kijken of de stamrecht B.V. zich aan de regels houd. Aanleiding is onderzoek waaruit blijkt dat veel stamrecht B.V.’s te weinig bezittingen hebben om aan hun toekomstige uitkeringsverplichtingen te kunnen voldoen. Als de stamrecht B.V. als het gevolg van een het tekort aan bezittingen minder kan uitkeren dan is afgesproken, loopt de belastingdienst haar belastinginkomsten mis.

De bestaande stamrecht B.V.’s hebben nog steeds te maken met de jaarlijkse administratieve verplichting om o.a. een jaarrekening op te stellen. Hieronder staat informatie over het laten opstellen van de jaarrekening door Ficalis en de mogelijkheden om geld op te nemen uit de stamrecht B.V. Daarnaast kun je ook bekijken wat er allemaal bij komt kijken als je overweegt om de stamrecht B.V. te ontbinden.

Jaarrekening van de B.V.

De jaarlijkse werkzaamheden voor de Stamrecht B.V.

Opties met geld
van de B.V.

Wat kun je doen met het geld van de Stamrecht B.V.?

Stoppen met de
B.V.

Stamrecht afstorten of afkopenen de B.V. ontbinden.